Jak wysłać e-mail z konsoli Linux'a

Nasz standardowy serwer peł‚nią…cy jakąś› rolę™ w sieci wewnę™trznej lub domowej (samba, lokalny www, baza danych itp.), stoją…cy za firmowym firewallem zwykle jest niemową… - nie potrafi wysyłać‡ e-maili. Przez co nie bę™dzie potrafił‚ opowiedzieć‡ administratorowi o swoich bolą…czkach ;)

Można zmienić‡ to w kilku prostych krokach i nauczyć‡ wysyłać go wiadomoś›ci przez zewnę™trzny serwer naszego usł‚ugodawcy (bez koniecznoś›ci konfigurowania, utrzymywania i konserwowania lokalnego serwera SMTP).

Opiszę prosty sposób jak ustawić coś takiego na Debianie.

UWAGA !!! obecnie, serwery chyba wszystkich usł‚ugodawcółw, wymagają… uwierzytelniania do przesył‚ania wiadomoś›ci protokoł‚em SMTP, u cz궛ci z nich można wpisać‡ wybrane adresy na białą… listę™ (oczywiś›cie jeż›li dysponujemy stał‚ym IP lub wychodzimy z jakiejś› konkretnej domeny), bez tego pozostaje nam bardziej przyłożyć‡ się™ do instalacji postfixa ale to już inny temat ...

Podsumowują…c: zakł‚adam, że mamy stały adres IP (lub domenę™) i konto mailowe u zewnę™trznego usł‚ugodawcy (np. home.pl, nazwa.pl itp.) oraz wpis na biał‚ej liś›cie tego konta umożliwiają…cy przesył‚anie poczty bez uwierzytelniania.

Konfigurujemy serwer do wysył‚ki poczty (ja użyłem Debiana do zilustrowania przykładu):

instalacja niezbę™dnego softu:

apt-get install postfix mailx mutt

podczas instalacji na pytanie: "General type of mail configuration?"
odpowiadamy: satellite system

a w polu "SMTP relay host?"
podajemy: adres serwera SMTP usł‚ugodawcy (np. nasza_domena.home.pl)

To wszystko ;) od tej pory nasz serwer może wysyłać‡ maile.

Pozostaje jeszcze kwestia jak wysł‚ać‡ maila z konsoli systemu Linux lub za pomocą… skryptów cron'a - użyjmy polecenia (jenda linia):

cat /root/info/info.txt | mutt -s "Stan SERWERA z dnia "`date -I` -a /root/info/info.txt admin@mail.pl admin2@inny.mail.pl

w powyższym poleceniu:

1) cat /root/info/info.txt - wynik stanie się™ treścią… maila
2) -s "Stan SERWERA z dnia "`date -I` - to temat maila
3) -a /root/info/info.txt - załą…czniki
4) admin@mail.pl admin2@inny.mail.pl - adresy na jakie zostanie wysł‚ana wiadomość‡

ostatni szczegół‚ to "opis" przychodzą…cej wiadomoś›ci:

w /etc/mailname znajdziemy domenę™ maila przychodzą…cego, który bę™dzie mieć‡ postać‡ user@naszcerwer.local np. root@naszserwer.local

zawartość‡ pola "Od kogo" prezentowanego w programie pocztowym najszybciej zmienimy edytując plik /etc/passwd np:

root:x:0:0:Podpis:/root:/bin/bash

 

Powodzenia