Matrix RAID

W skrócie - polega na połą…czeniu dysków fizycznych w taki sposób, aby część‡ powierzchni dysków dział‚ała np. jako RAID1, część‡ jako RAID0 a inna jako RAID5 itd., w zależnoś›ci od potrzeby i możliwoś›ci (ilości dostę™pnych dysków).

Trochę™ wię™cej informacji na:

http://pl.wikipedia.org/wiki/RAID#Matrix_RAID
Ogólnie zabierają…c się™ za temat RAID należał‚oby znać‡ podstawy ;) chociażby z WIKI

Dokładny opis tematu (w języku angielskim) opublikowano w artykule: The Software-RAID HOWTO (Jakob Østergaard jakob@unthought.net and Emilio Bueso bueso@vives.org)

Opisy swoich eksperymentów z RAID podzieliłem na części:

Jak zainstalować‡ Debiana na programowej macierzy RAID 
Pierwsze kroki po uruchomieniu serwera na RAID
Przykł‚adowy scenariusz awarii dysku w RAID

 

Jeż›li ktoś› chciał‚by się™ pobawić‡, przetestować‡ różne warianty i scenariusze przed instalacją produkcyjną…, polecam przeprowadzić‡ próby na maszynie wirtualnej.
Sugeruję tworzyć do tego małe dyski (np. po 4GB), spokojnie zmieścimy na nich system, a odbudowa macierzy po symulowanych awariach trwać‡ bę™dzie minuty a nie godziny ;)

Można też porównać‡ sobie wydajności z RAID'em płyty głównej. Bardzo prawdopodobne jest, że instalator Debian'a nie wykrył‚ RAID'u z BIOS, można mu pomóc:
na począ…tku podczas wyboru trybu instalacji wcisnąć‡ TAB i dopisać‡ dmraid=true lub ESC install dmraid=true

Na koniec jeszcze jedna uwaga ;) - pamiętajmy, że chociaż dobrze zbudowany RAID znacząco zwiększa bezpieczeń„stwo, to nie jest on ognioodporny ;), wodoodporny ;), nie zabezpiecza komputera przed przepię™ciami w sieci energetycznej i przed kradzieżą… ...

Regularny backup danych jest nieunikniony.

Jak mawiają w branży:
"Administratorzy dzielą się na tych co robią kopie zapasowe i na tych co będą je robili"