Matrix RAID na Debianie

 

Postaram się™ opisać‡ jak, posiadają…c 3 dyski SATA zainstalować‡ Debiana na programowej macierzy RAID.

Zakł‚adam, że czytają…cy zna podstawowe poję™cia zwią…zane z macierzami RAID (wię™cej na: http://pl.wikipedia.org/wiki/RAID )

Dla serwera w mał‚ej firmie lub dla mał‚ej grupy roboczej, moim zdaniem przy 3 identycznych dyskach, najlepszym rozwią…zaniem bę™dzie mieszanka:

 • RAID 1 - pozwoli prawidł‚owo wystartować Debiana
 • RAID 0 - przyspieszy odczyt danych
 • RAID 5 - system i tymczasowa kopia danych z RAID0


Przykł‚adowo mał‚y serwer HP 110 ML/DL G5 z trzema dyskami SATA 250GB i 2GB pamię™ci , można by podzielić‡ :

 • SWAP - 2GB na każdym dysku, w zupeł‚noś›ci wystarczy do wię™kszoś›ci zastosowań oraz umożliwi prawidł‚ową… pracę™ systemu podczas awarii jednego z dysków
 • /boot - RAID1, 256MB (umożliwi bezproblemowy start systemu)
 • /dane - RAID0, np. po 60GB z każdego dysku, co da ą…cznie okoł 180 GB powierzchni z szybkim dostę™pem do danych
 • / - RAID5 reszta przestrzeni dyskółw, powinna umożliwić‡ instalację™ systemu oraz wykonywanie kopii (np. dziennych) partycji RAID 0

Pamię™tajmy ! - taki ukł‚ad bę™dzie bezpieczny tylko jeż›li partycja /dane z RAID0 bę™dzie regularnie kopiowana w inne miejsce (np. na RAID5 lub na dysk zewnę™trzny), ponieważ w przypadku awarii jednego z dyskółw, WSZYSTKIE dane z RAID0 bę™dą… utracone - w zamian zyskujemy zwię™kszoną… wydajność‡ tej partycji.

Poniżej postaram się™ opisać‡ jak na takiej instalacji uruchomić‡ Debiana (w chwili pisania artykuł‚u - wersja Lenny)

Instalacja

1) zakł‚adam, że posiadamy maszynę™ z 3 identycznymi dyskami (testy przeprowadził‚em na maszynie wirtualnej):

Widok HDD w BIOS

2) rozpoczynamy standardową… instalację™ Debiana:

3) dochodzimy do partycjonowania dysków - wybieramy procedurę™ rę™czną…:

4) na każdym z dysków tworzymy identyczny ukł‚ad partycji:

 • SWAP - przestrzeń„ wymiany
 • /boot - fizyczny wolumin RAID
 • /dane - fizyczny wolumin RAID
 • / (root) - fizyczny wolumin RAID

zachowują…c identyczne rozmiary i rodzaje partycji

5) nastę™pnie na górze listy opcji wybieramy:
"Konfiguruj RAID programowy" i po zatwierdzeniu ukł‚adu partycji tworzymy nowe urzą…dzenia wielodyskowe (MD):

w moim przypadku był‚y to:

 • RAID1 - dla wygody, mirror utworzył‚em na wszystkich 3 dyskach, w razie awarii któregokolwiek, system zawsze wystartuje normalne z kolejnego dysku.

  Macierz tworzymy poprzez spię™cie odpowiednich partycji utworzonych w kroku 4). Na pytanie o ilość‡ aktywnych urzą…dzeń„ odpowiadamy 3, a ilość‡ zapasowych 0
 • RAID0 (wiążemy odpowiednie partycje, u mnie to /dev/sda3,/dev/sdb3, /dev/sdc3)
 • RAID5 (wiążemy odpowiednie partycje, u mnie to /dev/sda4, /dev/sdb4, /dev/sdc4)

6) na tak utworzonych "dyskach" ustawiamy już właś›ciwe systemy plików np. ext3

7) po zakoń„czeniu partycjonowania, ignorujemy komunikaty ostrzegawcze:

8) dokań„czamy instalację Debiana, a na pytanie: "Czy zainstalować‡ grub w głównym rekordzie rozruchowym" odpowiadamy - TAK (instalacja wrzuci go na pierwszy z dysków - hd0, chwilowo to nam wystarczy)

9) po restarcie system powinien uruchomić‡ się™ prawidł‚owo

10) ostatnim krokiem instalacji jest umieszczenie grub na pozostałych dyskach, tak by system mógł‚ prawidłowo wystartować‡ z kolejnego sprawnego dysku w przypadku awarii. Zwróć‡my uwagę, że jeżeli naszą… partycję™ /boot utworzoną… na RAID1 potraktujemy jako trzy dyski z identycznym ukł‚adem partycji (tak jak widzi je BIOS komputera, który przecież nic nie wie o macierzy tworzonej przez ją…dro linuksa) to staje sie oczywistym, że MBR który startuje system powinien zostać‡ "wgrany" na każdy z dysków (tak na wszelki wypadek ;))

dla drugiego dysku:

#grub
#root (hd1,1)
#setup (hd1)
#quit

root (hd1,1) - oznacza drugi dysk i drugą partycję™ czy li nasz /boot /pierwsza to SWAP w mojej instalacji/ (grub liczy dyski i partycje 0, 1, 2, 3, ...)

i dla trzeciego dysku:

#grub
#root (hd2,1)
#setup (hd2)
#quit

11) należał‚oby się™ teraz upewnić‡ że wszystko poszł‚o jak trzeba i można wystartować‡ system z każdego z naszych dysków. Najprościej zrobić‡ to zamieniają…c kolejnoś‡ bootowania w BIOS

12) to wszystko ;) - Debian został‚ zainstalowany na macierzy RAID
Tak na marginesie, podczas zamykania systemu otrzymamy komunikat o błę™dzie zatrzymania macierzy na której jest ją…dro systemu, taka sytuacja jest w miarę™ "normalna" i trzeba ją… zignorować‡.