Matrix RAID - czynnoś›ci po instalacji

Jedną… z pierwszych czynnoś›ci po instalacji systemu na macierzy RAID zbudowanej za pomocą… mdadm bę™dzie nauczenie systemu powiadamiania nas o problemach via e-mail.

Najpierw upewnijmy się™, że nasz system potrafi wysyłać‡ maile - skonfigurujmy go jako np.  satellite system

Następnie dopiszmy e-mail który ma być‡ powiadamiany w:

/etc/mdadm/mdadm.conf
//parametr
MAILADDR osoba.do.powiadomienia@adres.pl

***

Kolejną… czynnością… bę™dzie odczyt stanu macierzy, do dyspozycji mamy dwie metody:
1) wylistowanie /proc/mdstat:

cat /proc/mdstat

w wyniku otrzymamy coś› w stylu:

raid:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid5 sda4[0] sdc4[2] sdb4[1]
5429760 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

md1 : active raid0 sda3[0] sdc3[2] sdb3[1]
2939520 blocks 64k chunks

md0 : active raid1 sda2[0] sdc2[2] sdb2[1]
248896 blocks [3/3] [UUU]

unused devices:

2)"poproszenie" mdadm o szczegóły:

#mdadm --detail /dev/md0

lub o wszystkie jednocześ›nie

#mdadm --detail /dev/md[012]

wynik:

raid:~# mdadm --detail /dev/md[012]
/dev/md0:
    Version : 00.90
 Creation Time : Wed Jan 6 14:29:18 2010
   Raid Level : raid1
   Array Size : 248896 (243.10 MiB 254.87 MB)
 Used Dev Size : 248896 (243.10 MiB 254.87 MB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sun Jan 24 21:02:50 2010
     State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

      UUID : ec33824f:092ec5fc:a43fa790:7ab2da58
     Events : 0.36

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    2    0   active sync  /dev/sda2
    1    8    18    1   active sync  /dev/sdb2
    2    8    34    2   active sync  /dev/sdc2
/dev/md1:
    Version : 00.90
 Creation Time : Wed Jan 6 14:30:20 2010
   Raid Level : raid0
   Array Size : 2939520 (2.80 GiB 3.01 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
Preferred Minor : 1
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Wed Jan 6 19:50:31 2010
     State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

   Chunk Size : 64K

      UUID : 53c604c5:9b06e8d2:55345ffd:c44e12db
     Events : 0.9

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    3    0   active sync  /dev/sda3
    1    8    19    1   active sync  /dev/sdb3
    2    8    35    2   active sync  /dev/sdc3
/dev/md2:
    Version : 00.90
 Creation Time : Wed Jan 6 14:31:13 2010
   Raid Level : raid5
   Array Size : 5429760 (5.18 GiB 5.56 GB)
 Used Dev Size : 2714880 (2.59 GiB 2.78 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
Preferred Minor : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sun Jan 24 22:14:35 2010
     State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 64K

      UUID : 4a1c8aad:77c7e599:d8e85d2a:d747715a
     Events : 0.310

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    4    0   active sync  /dev/sda4
    1    8    20    1   active sync  /dev/sdb4
    2    8    36    2   active sync  /dev/sdc4
raid:~#

***

Nastę™pną…, moim zdaniem, istotną… czynnoś›cią… w przypadku budowy systemu ze standardowych dysków jest oznaczenie w komputerze fizycznych dysków, tak by w razie awarii był‚o wiadomo który jest którym urządzeniem w macierzy RAID.

Nie należy polegać‡ na nazwach /dev/sd[abc], ponieważ po usunięciu dysków system je pozmienia, w przypadku 3 identycznych dysków SATA, po otwarciu obudowy wcale nie jest oczywiste który jest którym (zwł‚aszcza jeż›li dochodzi stres zwią…zany z awarią… i ryzykiem utraty istotnych danych).

Żeby mieć‡ 100% pewnoś›ci - stosuję™ nastę™pują…cą… procedurę™ (niestety po każdym teś›cie trzeba bę™dzie poczekać‡ na zsynchronizowanie się™ dysków):

1) wył…czam komputer, otwieram obudowę™ i odą…czam pierwszy dysk macierzy RAID,
2) startuję system (podczas startu ignoruje bą…d systemu plików CTRL+D /związany z awarią RAID0 w którym przecież brakuje dysku/ ),
3) sprawdzam którego brakuje poleceniem:

#mdadm --detail /dev/md2

raid:~# mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
    Version : 00.90
 Creation Time : Wed Jan 6 14:31:13 2010
   Raid Level : raid5
   Array Size : 5429760 (5.18 GiB 5.56 GB)
 Used Dev Size : 2714880 (2.59 GiB 2.78 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sun Jan 24 22:44:17 2010
     State : clean, degraded
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 64K

      UUID : 4a1c8aad:77c7e599:d8e85d2a:d747715a
     Events : 0.398

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    0    0    0   removed
    1    8    4    1   active sync  /dev/sda4
    2    8    20    2   active sync  /dev/sdb4
raid:~#

4) zatrzymuje system, oznaczam odpowiednio dysk, gniazdo na pł‚ycie i przewód na pł‚ycie naklejką…,

5) podą…czam dysk i synchronizuje:

#mdadm /dev/md0 -a /dev/sda2
#mdadm /dev/md2 -a /dev/sda4

(RAID0 nie trzeba synchronizowaą‡ jeże›li podą…czmy ten sam dysk i nie "dotykaliś›my" partycji)

6) po zakoń„czeniu synchronizacji:

raid:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid5 sda4[3] sdb4[1] sdc4[2]
   5429760 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]
   [===>.................] recovery = 19.5% (531072/2714880) finish=2.8min speed=12736K/sec

md1 : inactive sdb3[1] sdc3[2]
   1959680 blocks

md0 : active raid1 sdb2[1] sdc2[2]
   248896 blocks [3/2] [_UU]

unused devices: 
powtarzam procedurę™ dla kolejnych dysków